STODŮLKY REKONSTRUKCE

REKONSTRUKCE RODINNÉHO DOMU VE STODŮLKÁCH

projekt 2016, realizace 2020

Rekonstruovaný rodinný dům se nachází v katastru městské části Stodůlky. Během své existence byl více či méně upravován, až prošel celkovou rekonstrukcí a přístavbou začátkem 80.tých let. Vzhled domu se stal klasickým příkladem normalizačního stavitelství. V dispozici domu zůstalo několik stop po původním řešení v podobě nevyhovujících otvorů. Uživatelsky se dům stal dvougeneračním rodinným domem s jednotným vstupem.  Dům byl částečně podsklepený a přináležela k němu samostatně stojící garáž pro jeden vůz a kůlna.

Zadáním projektu bylo vytvořit pohodlné dvě bytové jednotky, které budou lépe propojeny se zahradou, vyřešit nedostatečné parkovací stání , odstranit nedostatky a zkultivovat  vnější „socialistický“ vzhled domu.

Návrhy dispozičních úpravy bylo zjištěno, že stavební program by se do původního objemu nevešel a bylo třeba objekt rozšířit směrem do zahrady.  Terén od ulice do zahrady stoupá a tak byla přístavba částečně skryta pod zemí, přičemž přebytečná ornice byla použita na navýšení terénu a tím zmenšení výškového rozdílu vzhledem k bytu v patře.

Cílem změny hmotového řešení domu bylo odlehčení stavby jejím členěním na dvě části, které se prolínají. Prostor nad vstupem do domu, který původně tvořil balkon byl začleněn k objemu domu a natočen rozměrným oknem právě směrem k výhledu. Tento motiv šikmého zkosení se pak promítá i v zadní části části domu. Došlo k odstranění kratší poloviny sedlové střechy. V této části půdorysu byla nahrazena střechou plochou krytou atikou. Tato nová dělící čára určuje hranici mezi oběma hmotami, které jsou od sebe odlišeny rozdílnými fasádami.