Pavla Švandy ze Semčic 1067/9 150 00 Praha 5 – Smíchov

Ing. arch. Tomáš Stránský
autorizovaný architekt ČKA 04267
tomas@sfera-atelier.com
776 202 023

Ing. arch. Martin Rezek
martin@sfera-atelier.com
606 451 306

Ing. Martin Pospíšil
pospi@sfera-atelier.com
607 633 157

Ing. Vít Spálenský
777 119 869