Warning: call_user_func_array() expects parameter 1 to be a valid callback, function '_wp_footnotes_kses_init' not found or invalid function name in /web/htdocs3/sfera_ateliercom/home/www/wp-includes/class-wp-hook.php on line 308

Warning: call_user_func_array() expects parameter 1 to be a valid callback, function '_wp_footnotes_kses_init' not found or invalid function name in /web/htdocs3/sfera_ateliercom/home/www/wp-includes/class-wp-hook.php on line 308
PASIVNÍ RODINNÝ DŮM VE SVAHU – Sfera-atelier

PASIVNÍ RODINNÝ DŮM VE SVAHU

NOVOSTAVBA RODINNÉHO DOMU ŘEVNICE

realizace 2017

Parcela se nachází na okraji obce v proluce mezi rodinnými domy z 30.tých let minulého století. Přístupovou komunikací je svažitá ulice, která obsahuje veškerou technickou infrastrukturu. Reliéf pozemku je velmi svažitý převážně západním směrem, kde je ukončen potokem na dně údolí. Obě sousední parcely jsou zastavěné, přičemž jižní soused je hranou objektu na samé hranici pozemku. Výšková úroveň parcely je mírně pod úrovní komunikace. Část parcely, přiléhající k ulici, je téměř rovinatá a v současnosti se zde nachází malá dřevěná chata. Na hranici pozemku je umístěn pilířek s elektřinou, která je dovedena do chaty, další přípojky jsou vyvedeny na hranici pozemku.

Geometrie parcelace je vzhledem k ulici nasazena pod šikmým úhlem, což určuje kosodelný tvar pozemků. Přitom umístění domů je rovnoběžné s ulicí a tvoří náznak uliční čáry. Jižní soused je umístěn nejblíž ulici a to cca 1m, severní pak cca 2m. Navržený objekt je na parcele umístěn rovnoběžně s bočními hranicemi pozemků z důvodu nejefektivnějšího využití úzkého tvaru. Tím pádem se dům vytáčí vůči sousedním objektům a je pokračováním lomené uliční čáry. Navržený objekt má sedlovou střechu, která navazuje na sousední střechy včetně orientace hřebene. Střecha je směrem do svažité zahrady kaskádovitě načleněna aby dům z podhledu nepůsobil převýšeně. Dům je umístěn blíže k jižnímu sousedovi a to na výjimkovou vzdálenost 2m. Odstup objektů je díky natočení navrženého od 2 do 3m. V těchto sousedící štítech nejsou umístěna žádná okna. Touto pozicí k jihu se vytváří naopak větší odstupová vzdálenost od souseda severního určená k parkování automobilu.