Warning: call_user_func_array() expects parameter 1 to be a valid callback, function '_wp_footnotes_kses_init' not found or invalid function name in /web/htdocs3/sfera_ateliercom/home/www/wp-includes/class-wp-hook.php on line 308

Warning: call_user_func_array() expects parameter 1 to be a valid callback, function '_wp_footnotes_kses_init' not found or invalid function name in /web/htdocs3/sfera_ateliercom/home/www/wp-includes/class-wp-hook.php on line 308
SVRATKA 23 – MĚSTSKÝ ÚŘAD – Sfera-atelier

SVRATKA 23 – MĚSTSKÝ ÚŘAD

KONVERZE PAMÁTKOVĚ CHRÁNĚNÉHO OBJEKTU PRO PROVOZ MĚSTSKÉHO ÚŘADU VE SVRATCE

projekt 2020

Předmětem architektonické studie je návrh adaptace objektu č.p. 23 ve Svratce. Jedná se o objekt s bohatou historií. Přední dům, velkorysá eklektická stavba tvořící dominantu náměstí, vznikl v letech 1891-92. Objekt je kulturní památkou od 16. 10. 1992. Poté co se městu podařilo objekt získat do svého vlastnictví, rozhodlo se kulturní památku zachránit a vdechnout ji nový život. Jako nejsmysluplnější náplní domu, se ukázalo umístění městského úřadu, galerie a infocentra. K tomuto závěru dospěla ověřovací studie, na níž tento dokument plynule navazuje.


Dispoziční řešení

V 1.NP v předním části a jedné místnosti zadní části domu je situován městský úřad. Hlavní vstup je v jihozápadním rohu z náměstí. Dispozici úřadu se podařilo vyřešit jako bezbariérovou navíc s minimálními zásahy do stávajících konstrukcí. Ty spočívají v bourání třech otvorů pro dveře a vestavby příček tvořících sociálního zázemí. Další členění prostoru je navrženo nábytkově se skleněnými nadsvětlíky, což podpoří dojem z prostoru jako celku a nenaruší průběh kleneb. Zádní část domu pak slouží jako infocentrum se zázemím a archiv úřadu. Infocentrum jako samostatný celek je bezbariérové, přístupné ze zahrady objektu z východu. Zahrada a stodola situovány východním směrem od objektu nabízí do budoucna další rozšíření kulturního využití (výstavy v zahradě, letní kino, veselky, aj.). Východní vstup do objektu novou přístavbou slouží jako hlavní vstup do infocentra a také do galerie, která je situována ve 2.NP. Zde došlo k minimálním stavebním úpravám, a to konkrétně k vybourání jedné příčky a zazdění dveří. Prostory budou městu sloužit pro stálou expozici obrazů a aktuální výstavy.


Architektonické řešení

Návrh plně ctí nepopiratelné architektonické kvality objektu. Rekonstrukce vnější obálky domu citlivě pracuje s původní podobou. Navracíme chybějící bosáž v západní fasádě, obnovujeme zazděná okna v severní fasádě. Počítá se s restaurováním všech zdobných prvků fasád. Původní okna budou pro jejich stav nahrazena replikami původních špaletových oken. Barevnost fasád je inspirována původním stavem, který je zachycen na historických fotografiích. Tedy vnější křídla oken jsou v tmavé barvě, v našem návrhu v zelenkavém odstínu. Vnitřní křídla a špalety jsou v lomené bílé. Hlavní plochy fasád jsou v tmavším v návrhu v odstínu zemité šedobéžové. Rohová bosáž, šambrány a parapety oken ve 2.NP, klenáky v 1.NP jsou navrženy ve světlejším odstínu lomené bílé. Fasáda zadní část domu je v lomené bílé. Střecha předního domu je řešena českou šablonou v šedém odstínu, střecha zadního domu je z falcovaného plechu, který by byl stejně jako všechny klempířské prvky realizován z přírodního titanzinku. Novým vstupem do historických fasád je řešení výkladců a hlavního vstupu v západní fasádě. Tyto byly necitlivě upraveny v 80. letech 20. stol. S ohledem na navržené provozní řešení a rešerši historického vývoje otvorů, jsme se rozhodli k výkladcům přistoupit současně. Navrženy jsou výkladce se skrytými rámy, tedy jako abstraktní prosklené plochy, které především plní svou funkci – distribuci denního světla do interiéru, prostřední otvor pak slouží jako informační zdroj pro veřejnost. Forma prostředního otvoru je inspirována podobou výkladce, který zde byl do 80. let, tedy po většinu historie objektu. Pravý otvor pak slouží jako hlavní vstup do objektu. Vstupní dveře jsou navrženy jako masivní dubové kazetové s bočními skleněnými světlíky opět v bezrámovém provedení. Nejvýraznějším, ale de facto nenápadným zásahem do stavby, je pojednání přístavby při jižní fasádě dolní části domu. Přístavba je z ulice neviditelná, zapuštění přístavby z východu došlo k očištění východního štítu dolního domu. Přístavba obsahuje nástup do infocentra a zároveň do galerie v patře. Řeší současnou stísněnost prostoru kolem stávajícího schodiště a vytváří tak odpovídající vstupní prostory do galerie. Tvarově došlo ke zjednodušení současné změti stříšek nad touto částí domu. S ohledem na sousedství z jihu, je jižní fasáda uzavřená a nové velkorysé okno je stejně jako vstupní prosklené dveře orientovány na východ. Fasáda přístavby, která „přetekla“ na původní křídlo schodiště, je záměrně řešena kontrastně k historické budově, a to dřevěným obkladem vertikálními modřínovými latěmi.


Interiéry

Studie se v hlavních principech dotýká i interiérového řešení. V interiéru by se mělo pracovat s kvalitními a opravdovými materiály s precizním provedení detailů. Nové prvky interiéru (nové dveře, nábytkové stěny, nástěnky, aj.) jsou jasně čitelné a řešeny z dubového dřeva, které je ošetřen olejovosky. Na nové podlahy je navržena slinutá dlažba ve formátu hexagonu odkazujícího na původní zdobnou dlažbu, která se zachovala ve 2.NP. Tento formát se navíc skvěle vypořádá s křivostmi, které k takové stavbě patří. Původní interiérové dveře budou repasovány případně nahrazeny replikami a lakovány v lomené bílé. Podlahy ve 2.NP budou renovovány. Výmalby v celém interiéru navrhujeme formou obnovy nejpůvodnějších maleb, které budou restaurovány a ošetřeny ochrannou vrstvou. Patina původních maleb je vítaným prvkem interiérů, který dokládá stáří objektu a zručnost tehdejších řemesel.

Okolí domu

Prostranství před západní fasádou, je pojednáno s ohledem na řešení hlavního vstupu do objektu, který musí být bezbariérový, proto je zde velkorysé schodiště s integrovanou rampou, vyhrazeno je zde místo pro stojany na kola a dostatečný prostor před infotabulí integrované do prostředního výkladce. Povrchy jsou navrženy z kamenné dlažby v kombinaci s litým terazem na rampách a stupních. Nástup do spodního domu je navržen obdobně kombinací rampy a schodiště, povrchy jsou shodně z kamenné dlažby.