RODINNÝ DŮM U RYBNÍKA

Novostavba rodinného domu, 2013

Parcela pro rodinný dům má jedinečné okolí, z jihu sousedí s malebným rybníkem a z východu jsou poslední střípky původní zástavby, které mají nepopíratelnou architektonickou hodnotu. Situování a podoba rodinného domu vychází tedy z maximálního využití potenciálu, který pozemek nabízí, ovšem s důrazem na zakomponování nového objektu k původním domům.

Objekt je situován v severozápadním rohu parcely, hřebenem rovnoběžně se severní hranicí tvořenou příjezdovou komunikací, tedy obdobně jako původní dům v těsném sousedství. Tato orientace domu se ukázala jako nejvýhodnější s ohledem na všechny aspekty – příjezd na parcelu, orientace k severním stranám, atp. Navíc objem nového domy plynule navazuje na původní zástavbu.

Architektonicky se jedná o moderní stavbu, která proporčně vychází z principů neokázalé původní zástavby, ale artikuluje ji současnými přístupy. Půdorys tvoří úzký dlouhý obdélník se sedlovou střechou obdobného sklonu jako domy v sousedství. Na jih k rybníku je dům maximálně otevřený velkorysými otvory, v podkroví je dlouhý vikýř sdružující okna ke třem pokojům. Interiér je tak propojen se zahradou a využívá krásné výhledy na vodní hladinu. Do ulice je dům naopak uzavřený, fasádu rozbíjí pouze jedno pásové okno. Štíty domu jsou artikulovány kontrastně, tvoří je velkoformátové obkladové desky cembonit se spárořezem v nepravidelné kompozici, kterou protíná pravidelná linie římsy. Římsa je pro geometrii domu klíčovou. Na jižní fasádě přechází v markýzu a na východě je protažena do desky kryjící garážové stání a sklad zahrady. Tyto prvky tvoří takto kompaktní součást domu, což bylo hlavním cílem. Střešní krytina je navržena z klasické bobrovky, inspirace vychází opět z původních domů.

Nástup do domu je z východního štítu pod střechou stání. Dispozice domu je jasně čitelná a eliminuje nevyužitelné prostory. V prvním podlaží je situován velký obytný prostor s kuchyní, dále pracovna, koupelna se záchodem a technické zázemí domu. Podkroví je čistě klidovou zónou se dvěma dětskými pokoji se svou koupelnou s toaletou, dále ložnice s vlastní koupelnou a šatnou. Pokoje jsou orientovány na jih, mají tedy výhled na rybník. Všechny prostory domu mají velkorysé okenní otvory, které zajišťují dostatečné proslunění a maximální propojení s exteriérem.