RODINNÝ DŮM NA VYSOČINĚ 2

Novostavba rodinného domu v CHKO Žďárské vrchy, Svratka, 2015

Návrh domu respektuje okolí a veškeré regulační podmínky, které stanovují podobu nové výstavby regulačním plánem. Stavební program zahrnoval kromě bydlení také parkování a sklad se zázemím. Celou náplň se podařilo obsáhnout v jednoduché štíhlé hmotě, která odpovídá místní lidové architektuře. Bylo využito svažitosti terénu a tak jsou nebytové části domu zakopány do svahu, přičemž část domu stojí na opěrné zdi a volný prostor pod ním je využit pro parkování dvou vozů. Na tuto úroveň se vjíží zářezem v terénu po mírné krátké rampě dolů. Propojení podzemní a nadzemní části domu je zajištěno vnirřním křivočarým schodištěm. Obytná část domu je obsažena v 1.NP a je rozdělena do dvou výškových úrovní. Dům kopíruje terén v podélném směru a je tak přirozeně pomocí několika stupňů rozdělen na denní společenskou a noční soukromou část. Na rozhraní obou těchto částí vede napříč domem chodba spojující cloněnou zahradu s hlavním nástupem do domu. Obě části jsou zastřešeny jednotnou sedlovou střechou o sklonu 40 stupňů. Střecha je nasazena na patro tak, že výška okapové římsy je v noční části domu minimální. Naproti tomu v denní části bylo vzhledem k nižší úrovni podlahy využitelné „podkroví“ a tak zde bylo vloženo patro galerie. Střecha nad obývacím pokojem je otevřená až do vrcholu. Materiály povrchů domu jsou navrženy přírodního charakteru s odkazem na tradiční lidové stavitelství. Zapuštěná část domu je navržena kamenná z gabionů. Hlavní část fasády bude tvořit hladká omítka světlého odstínu. Střešní krytina je navržena pálená skládaná v přírodním červeném odstínu. Okna budou tvořit jemný barevný akcent, jejich rámy budou v šedozeleném odstínu. Určité části fasády mezi okny budou obloženy dřevěným palubkovým obkladem mořeným do tmavého odstínu.