RODINNÝ DŮM LETY 1

Novostavba rodinného domu v Letech u Dobřichovic, 2012

Parcela pro novostavbu rodinného domu se nachází v intravilánu středočeské obce Lety u Dobřichovic. Její terén klesá jihovýchodním směrem k výhledům do sousedního lesíku. To jsou hlavní aspekty formující uspořádání domu. Vstupní podlaží je rozděleno na dvě výškové úrovně v souladu s terénem, tak aby dům nabízel přímý kontakt se zahradou bez výškových rozdílů. Na nižší úroveň je pak nasazeno druhé patro. V místech překryvu obou pater je centrální společenský prostor s převýšeným stropem a horním nasvětlením. Tato jednoduchá dispozice nabízí velkorysý spojitý prostor při zachování soukromí u jednotlivých místností. Směrem do ulice je dům maximálně uzavřen. Pultová střecha nasazená na hranici pozemku nabízí parkování dvou vozů. Šikmá atika volně vyrovnává výškové rozdíly mezi patry a zároveň dává domu dynamickou podobu.

Svislé konstrukce jsou vyzdívány ze zdiva Porotherm, které je opatřeno vláknitou tepelnou izolací. Fasáda je kombinací provětrávaných povrchů z modřínových prken a probarvených omítek šedé barvy. Ploché střechy jsou osázeny extenzivní zelení.