REKONSTRUKCE A PŘÍSTAVBA RODINNÉHO DOMU

Rekonstrukce a přístavba rodinného domu, Benátky nad Jizerou, 2015

Adaptovat vnitřní provoz domu dle stavebního programu investora v intencích současných požadavků na bydlení, návrh provozu na parcele včetně řešení stání ve složitém terénu. Hlavním vstupem do objemu stávajícího domu je patrová přístavba, která dům rozšiřuje o chybějící obytný prostor a zároveň vytváří krytou část zahrady. Pozice přístavby vychází z provozního schématu domu a provozu na parcele, z ideální orientace ke světovým stranám a v neposlední řadě je orientována jednou fasádou k zámku. Propojení exteriéru s interiérem zde obstarávají velkorysá okna bez členění.

Přístavba je materiálově odlišena od hlavního objemu původního domu obkladem z cihelných pásků. Okna, která byla zachována v původních otvorech, doznala drobné změny v proporcích a členění. Dále došlo ke kultivaci fasád původního domu, kde přibyla hlavní římsa a další plastické prvky. Fasády původního domu budou ve dvou odstínech šedé, střecha bude z lehké krytiny Cembrit – česká šablona grafitového odstínu.