PŘÍSTAVBA A REKONSTRUKCE DOMKU

Přístavba a rekonstrukce rodinného domku, Praha – Řeporyje, 2009

Rekonstrukce vychází z očištění původního objektu od přístaveb a jejich nahrazením jasnými novotvary. Ke stávajícímu objektu jsou přistaveny dva bloky: obytný blok v západní proluce a kryté parkovací stání ve východní proluce. Objekty jsou přímo napojeny na původní stavbu a sousední domy a vymezují tak soukromý prostor od ulice. Rekonstrukce řeší stavbu jako dvě nezávislé bytové jednotky se separovanými vstupy ve východním štítě. Byty budou rozšířeny o nově navržený blok, který napomáhá oddělit soukromou část zahrady od sousedních pozemků. Přízemní byt je přístupný z úrovně krytého parkování klesajícím schodištěm v interiéru, prostor v původním objektu je řešen jako kontinuální obytný prostor. Část podlaží je věnována kotli na tuhá paliva se skladem. Důraz byl kladen na přímou návaznost s exteriérem velkoplošným otvíravým prosklení. Další bytové jednotce náleží druhé patro s podkrovím. Vstup je z úrovně krytého parkování, tentokrát po stoupajícím exteriérovém schodišti s navýšením o 1,5m. Prostor za schodištěm byl z důvodu dodržení podchodné výšky zvýšen. Tento prostor byl vyhrazen pro šatnu. Celé patro původního objektu je navrženo jako volně plynoucí prostor. Vi¬zuální pomezí kuchyně a společenského jádra tvoří mlynářské schodiště. To spojuje byt s podkrovím, v němž je samostatná pohodlná ložnice s přístupem na pochozí střechu. Předpoklad interiérového řešení tohoto prostoru využívá levou část jako ložnici a část pravou jako pracovnu.

Veškeré příčky v původním objektu byly ubourány, otvory do nosné konstrukce vznikly na jižní a západní straně. Ostatní otvory jsou ponechány nebo zazděny. Svislé konstrukce u obytného bloku jsou vyzděny ze systému Porotherm. Vodorovné konstrukce jsou řešeny jako železobetonové monolitické, z důvodu navázání na původní konstrukci stropu. Voda a kanalizace byla svedena do jímky s výměníkem pod krytým stáním. Kryté parkování je zastřešeno ocelovým skeletem. Zastřešení tvoří jednoduchý záklop z OSB desek.