PŘESTAVBA RODINNÉHO DOMU

Přestavba rodinného domu ve Vinoři, Praha, 2011

Navržená rekonstrukce od základu změnila vnější vzhled domu, což byl jeden z hlavních požadavků investora. Zásadní prvkem byla změna zastřešení na plochou střechu z původní sklonité, která byla nekompaktní směsice polovalbových a pultových střech. Touto změnou je možné plnohodnotné využití druhého podlaží v celém půdoryse, navíc objekt dostal kompaktní formu. Pro rozbití jinak velkého objemu stavby je použito třech prvků. Prvním je vystupující hmota v jihozápadním rohu půdorysu, která je výrazně barevně odlišena od zbytku stavby. Dalším prvkem je horizontální členění fasády v základní hmotě domu. Tímto se dosáhlo optického snížení objektu a horizontálním členěním i celkového odlehčení stavby. Poslední prvkem je kontrastní řešení opláštění přístavby na jižní fasádě objektu, které zvýrazňuje nový objem. Kontrast nově přidaného prvku k objektu je v opačné logice, než tomu bylo před rekonstrukcí, kdy se přílepky neúspěšně tvářily jako pevná součást domu. Nově navržené okenní otvory jsou některé v nových pozicích, ale především využívají původních otvorů. Tvar původních oken i jejich dělení se však mění v závislosti na vnitřní dispozici a na kompozici fasád. Původních nosných konstrukcí bylo při rekonstrukci maximálně využito, zachovány byly i štítové stěny. Fasády jsou provedeny jako kombinace omítek a obkladových desek Silbonit. Horizontální členění hlavní hmoty domu tvoří reliéfními pásky v omítce.

Oplocení je provedeno jako kombinace prolévaných betonových tvarovek a pozinkovaného roštu na severní a části západní hranice, jižní a část východní hranice je tvořen stávající zdí s nově omítnutým povrchem.

Hlavní vstup do objektu je nově orientovaný v přístavku v jihovýchodním rohu dispozice. Nové umístění vstupu vzniklo především pro absolutní absenci vstupního zádveří, které vytvořilo přirozený tepelný filtr a potřebné pohodlné vstupní prostory. Vstupní podlaží dále obsahuje velký obytný prostor obývacího pokoje spojeného s kuchyní a jídelnou, dále ložnici (pracovnu), koupelnu s toaletou a komoru. Na zádveří navazuje schodišťová hala, která propojuje všechna podlaží. V patře jsou situovány tři pokoje, ložnice, koupelna s toaletou a balkón. V podzemním podlaží je umístěna technická místnost a sklepní prostory.