RODINNÝ DŮM ÚPICKÁ

Novostavba rodinného domu, Praha, 2013

Umístění domu maximálně využívá potenciál pozemku, vzhledem k orientaci ke světovým stranám je situován v zadní části zahrady dále od příjezdové komunikace, která přiléhá k parcele z jihu. Neméně důležitým faktorem pro umístění domu byl také vzrostlý ořech, který zahradě dominuje.

Půdorys objektu je navržen jako podlouhlý obdélník orientovaný delší stranou k ulici s ohledem na kvalitní proslunění hlavní jihozápadní fasády. Při východní hranici směrem k sousednímu pozemku je umístěna garáž, která je součástí hmotového řešení objektu. Dům je navržen jako dvoupatrový nepodsklepený s plochou střechou krytou z pohledových stran atikami. Vzhledem ke svažujícímu se pozemku v zadní části zahrady je dům zezadu částečně zahlouben s ohledem na soulad s výškou vůči okolní zástavbě, která je vyšší. Hmota domu je načleněna tak, aby vytvářela kryté venkovní plochy a stínila velké prosklené plochy, které propojují zahradu s interiérem. Dům tak vyrůstá ze země a ustupuje druhým podlažím. Toto horizontální členění opticky snižuje výšku domu. Horizontalita je podpořena i materiálovým řešením a to tak, že vnější skořápka je obložena vlnitým hliníkovým plechem přírodní barvy. Další ustoupené plochy jsou navrženy v tmavě šedé probarvené omítce tak aby sjednocovaly okenní otvory ve větší celky. Ostatní povrchy fasád jsou navrženy ve světlé omítce. Výplně otvorů budou přizpůsobeny odstínu tmavé fasády.

Dispozičně je dům rozdělen do tří částí. Je jimi garáž, obytná část a klidová zóna. U vstupu do domu je umístěn vjezd do garáže, před kterou je možno parkovat další automobil. Obytná část je umístěna v jihozápadní části domu v těsné návaznosti na zahradu. Obsahuje obývací pokoj s volně přiřazenou kuchyní a jídelnou, jeden samostatný pokoj sloužící jako pracovna, minimální hygienické zázemí a technickou místnost s kotlem, zásobníkem teplé vody a pračkou. Okny bez parapetů je možno vstupovat na venkovní terasu v jedné úrovni. Klidová část domu je umístěna ve druhém podlaží, přístupném pomocí křivočarého úsporného schodiště. Druhé patro obsahuje tři ložnice se společným hygienickým zázemím. Okna z ložnic mají parapet navazující v jedné úrovni na venkovní střechu, která je osazena extenzivní zelení. Nejvyšší střecha je pak kryta vymývaným kamenivem.