Warning: call_user_func_array() expects parameter 1 to be a valid callback, function '_wp_footnotes_kses_init' not found or invalid function name in /web/htdocs3/sfera_ateliercom/home/www/wp-includes/class-wp-hook.php on line 308

Warning: call_user_func_array() expects parameter 1 to be a valid callback, function '_wp_footnotes_kses_init' not found or invalid function name in /web/htdocs3/sfera_ateliercom/home/www/wp-includes/class-wp-hook.php on line 308
RODINNÝ DŮM HODKOVIČKY – Sfera-atelier

RODINNÝ DŮM HODKOVIČKY

RODINNÝ DŮM V HODKOVIČKÁCH

projekt 2019

Předmětem projektu je rodinný dům umístěný v původní zástavbě v Praze Hodkovičkách. Jedná se o dům z konce 30tých let, jednoduchého tvaru na téměř čtvercovém půdorysu zastřešeném jehlanovou střechou. Pozemek má nepravidelný trojúhelníkovitý tvar orientovaný delší stranou do ulice, která sousedí s lesoparkem. Dům je z části podsklepen, čímž využívá svažitého tvaru pozemku, který se směrem k ulici sklání. V rohu pozemku byla později v 80tých letech přistavena garáž pro jeden vůz. Dům je vyzděn z plných pálených cihel, stropy jsou trámové a krov dřevěný podpořený stolicí. Dům je téměř v původním stavu. Byl průběžně udržován, vyměněna byla některá špaletová dřevěná okna za plastová. V suterénu jsou obvyklé známky poškození omítek vlivem zvýšené vlhkosti.

Dům má poměrně kompaktní půdorys, který pro své rozměry neumožňuje umístění nových dispozic splňujících současné potřeby nových majitelů. Proto bylo rozhodnuto o přístavbě, která však současný dům doplní novotvarem. Tato přístavba je navržena jako moderní současná stavba, která je se stávajícím domem v symbióze a dává tak vyniknout jeho charakteru, který bude pomocí dobových prvků navrácen. Přístavba byla navržena ze severozápadní strany směrem do zahrady, kde je nejvíce místa a nehrozí konflikt s odstupovými vzdálenostmi. Hmota přístavby je pak vůči hlavní uliční fasádě zasunuta do pozadí, což kopíruje šikmo položenou hranici pozemku. V klínu, který obě stavby svírají je pak umístěna terasa. Soukromí na terase pak zajišťuje podlouhlý květník, který je zarovnán s plotem a vyrovnává výškový rozdíl mezi podlahou terasy a terénem zahrady. V zadní partii domu pak přesah přístavby tvoří roh, který je využit jako soukromá terasa přístupná přímo z kuchyně s vazbou na zahradní altánek umístěný v rohu pozemku. Kolem něj by pak vznikla „chillout“ zóna pro majitele.

Druhé nadzemní patro přístavby je uloženo na spodním v opačném směru. Vykonzolování nad plochu terasy pak tvoří přirozené zastřešení. Na opačné straně pak vznikla pochozí střecha, jako terasa pro ložnice v podlaží. Přístavba je zakončena plochou střechou krytou atikou, jejíž výška odpovídá výšce okapové římsy původního domu. Rozdílné přístupy ve formě obou částí domu jsou dále formovány odlišnými povrchy fasád a pojetím oken. Na původní fasádě je navržena hladká světlá omítka, na přístavbě pak šikmo orientovaný obklad z modřínových latí s přiznanými spárami.  Zastřešení původní části domu je uvažováno ze střešních tašek, které jsou vybaveny fotovoltaickou technologií pro výrobu elektřiny. Povrch střechy by tak byl hladký v tmavém břidlicovém odstínu.

Schodiště v původní části je dřevěné samonosné dvouramenné a počítá se s jeho obnovou. Okna na původní části jsou uvažována dřevěná s jemným členěním, odpovídající době výstavby, a drobným barevným akcentem.