Relaxační místnost Onkologie FN Plzeň

Zajištění projektu interiéru relaxační místnosti Onkologie FN Plzeň, 2017